Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Ყველა უფლება დაცულია. ამ საიტის ნებისმიერი მასალის უნებართვო დუბლირება ან გამოქვეყნება პირდაპირ აკრძალულია.

ჩვენ გვესმის, რომ კონფიდენციალურობა ინტერნეტით მნიშვნელოვანია ჩვენი საიტის მომხმარებლებისთვის, განსაკუთრებით ბიზნესის წარმოებისას. ეს განცხადება არეგულირებს საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას საიტის იმ მომხმარებლების მიმართ (ვიზიტორები), რომლებიც სტუმრობენ საქმიანი საქმიანობის გარეშე და სტუმრები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან საიტზე ბიზნესის დასაწყებად და იყენებენ Propeller- ის (ერთობლივად, სერვისები) მიერ შემოთავაზებულ სხვადასხვა მომსახურებას (ავტორიზებული მომხმარებლები )პიროვნულად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია გულისხმობს ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც განსაზღვრავს ან შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმ პირის იდენტიფიცირების, კონტაქტის ან ადგილმდებარეობის დასადგენად, მათ შორის, მათ შორის, სახელით, მისამართით, ტელეფონის ნომრით, ფაქსის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფინანსური პროფილები. , სოციალური უსაფრთხოების ნომერი და ინფორმაცია საკრედიტო ბარათის შესახებ. პიროვნულად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია არ შეიცავს ანონიმურად შეგროვებულ ინფორმაციას (ანუ ინდივიდუალური მომხმარებლის იდენტიფიკაციის გარეშე) ან დემოგრაფიულ ინფორმაციას, რომელიც არ არის დაკავშირებული იდენტიფიცირებულ პიროვნებასთან.

რა შეგროვდება პირადად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია?

მამაკაცის თმის შეჭრა მოკლე გვერდებზე

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ მომხმარებლის პროფილის ძირითადი ინფორმაცია ჩვენი ყველა ვიზიტორისგან. ჩვენი უფლებამოსილი მომხმარებლებისგან ვაგროვებთ შემდეგ დამატებით ინფორმაციას: უფლებამოსილი მომხმარებლების სახელები, მისამართები, ტელეფონის ნომრები და ელექტრონული ფოსტის მისამართები, ბიზნესის ხასიათი და ზომა, და სარეკლამო ინვენტარის ხასიათი და ზომა, რომლის ავტორიზებული მომხმარებელი აპირებს შეიძინოს ან გაყიდვარომელი ორგანიზაციები აგროვებენ ინფორმაციას?

ინფორმაციის პირდაპირი შეგროვების გარდა, ჩვენი მესამე მხარის მომსახურების მომწოდებლებმა (მაგალითად, საკრედიტო ბარათების კომპანიებმა, კლირინგებმა და ბანკებმა), რომლებსაც შეუძლიათ ისეთი მომსახურების გაწევა, როგორიცაა საკრედიტო, სადაზღვევო და ესქრო მომსახურება, შეუძლიათ შეაგროვონ ეს ინფორმაცია ჩვენი ვიზიტორებისა და ავტორიზებული მომხმარებლებისგან. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, თუ როგორ იყენებენ ეს ინფორმაცია მესამე პირებს ასეთ ინფორმაციას, მაგრამ ვთხოვთ მათ გაამჟღავნონ, თუ როგორ იყენებენ ვიზიტორებისა და ავტორიზებული მომხმარებლებისგან მათთვის მოწოდებულ პირად ინფორმაციას. ამ მესამე პირთაგან ზოგიერთი შეიძლება იყოს შუამავალი, რომელიც მოქმედებს მხოლოდ როგორც განაწილების ჯაჭვის რგოლები და არ ინახავს, ​​ინარჩუნებს ან იყენებს მათთვის მიცემულ ინფორმაციას.

როგორ იყენებს საიტი პერსონალურად ამოცნობილ ინფორმაციას?

ჩვენ ვიყენებთ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას საიტის პერსონალურად მოსაწყობად, შესაბამისი მომსახურების შეთავაზებისთვის და საიტზე შესყიდვებისა და გაყიდვის მოთხოვნების შესასრულებლად. ჩვენ შეგვიძლია ელ.წერილს გავუგზავნოთ ვიზიტორებსა და ავტორიზებულ მომხმარებლებს საიტზე კვლევის ან ყიდვისა და გაყიდვის შესაძლებლობების შესახებ, ან საიტის თემასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ პირად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომ დაუკავშირდეთ კონტაქტს ვიზიტორებსა და ავტორიზებულ მომხმარებლებთან კონკრეტული შეკითხვების საპასუხოდ, ან მოთხოვნილი ინფორმაციის მისაღებად.

ვისთან შეიძლება ინფორმაციის გაზიარება?

პერსონალურად ამოცნობილი ინფორმაცია უფლებამოსილი მომხმარებლების შესახებ შეიძლება გაზიარდეს სხვა ავტორიზებულ მომხმარებლებთან, რომელთაც სურთ შეაფასონ სხვა ავტორიზებულ მომხმარებლებთან პოტენციური ტრანსაქციები. ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ ჩვენი ვიზიტორების შესახებ აგრეგირებული ინფორმაცია, მათ შორის ჩვენი ვიზიტორებისა და ავტორიზებული მომხმარებლების დემოგრაფიული მონაცემები, ჩვენს შვილობილ სააგენტოებთან და მესამე მხარის გამყიდველებთან. ჩვენ ასევე გთავაზობთ შესაძლებლობას, თავი აარიდონ ინფორმაციის მიღებას ან დაგვიკავშირდებიან ჩვენგან ან ჩვენი სახელით მოქმედი ნებისმიერი სააგენტო.

როგორ ინახება პიროვნულად ამოცნობილი ინფორმაცია?

პირადობის იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელსაც აგროვებს Propeller, საიმედოდ ინახება და მესამე მხარის ან Propeller- ის თანამშრომლებისთვის მიუწვდომელია, გარდა ზემოთ მითითებული გამოყენებისა.

რა არჩევნები აქვთ სტუმრებს ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და განაწილების მხრივ?
ვიზიტორებსა და ავტორიზებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ უარი თქვან არასასურველი ინფორმაციის მიღებაზე ან დაგიკავშირდნენ ჩვენთან და / ან ჩვენს გამყიდველებთან და მასთან დაკავშირებულ სააგენტოებთან, ინსტრუქციის შესაბამისად გაგზავნილ წერილებზე პასუხის გაცემით, ან აქ დაგვიკავშირდებიან.

გამოიყენება თუ არა ქუქი – ფაილები საიტზე?

რა არის ქირონი

ნაჭდევები გამოიყენება მრავალი მიზეზის გამო. ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს ინფორმაციის მისაღებად ჩვენი ვიზიტორების პრეფერენციებისა და მათ მიერ არჩეული სერვისების შესახებ. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს უსაფრთხოების მიზნით, ჩვენი ავტორიზებული მომხმარებლის დასაცავად. მაგალითად, თუ ავტორიზებული მომხმარებელი შესულია და საიტი არ არის გამოყენებული 10 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, ჩვენ ავტომატურად ავთიშავთ ავტორიზებულ მომხმარებელს. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ქუქი-ფაილები გაზომვის სერვისებისა და მიზნობრივი რეკლამების უზრუნველსაყოფად. მომხმარებლებს შეუძლიათ უარი თქვან ამ მონაცემების შეგროვებაზე და დამატებითი ინფორმაციისათვის უნდა ეწვიონ www.aboutads.info/choices.

როგორ იყენებს Propeller შესვლის ინფორმაციას?

Propeller იყენებს შესვლის ინფორმაციას, მათ შორის IP მისამართებს, ინტერნეტ პროვაიდერებსა და ბრაუზერის ტიპებს, ტენდენციების ანალიზისთვის, საიტის ადმინისტრირებისთვის, მომხმარებლის მოძრაობისა და გამოყენების თვალსაზრისით და ფართო დემოგრაფიული ინფორმაციის შეგროვების მიზნით.

რომელ პარტნიორებს ან სერვისის მომწოდებლებს აქვთ წვდომა ვიზიტორების ან / და ავტორიზებული მომხმარებლების პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციაზე საიტზე?

Propeller– მა დადო და გააგრძელებს პარტნიორობას და სხვა პარტნიორულ ურთიერთობებს მთელ რიგ გამყიდველებთან. ასეთ გამყიდველებს შეიძლება ჰქონდეთ გარკვეული პიროვნული იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საჭიროა იცოდნენ ავტორიზებული მომხმარებლების მომსახურების დასაშვებობის შეფასების საფუძველი. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ მოიცავს მათ მიერ ამ ინფორმაციის შეგროვებას ან გამოყენებას. პერსონალურად ამოცნობილი ინფორმაციის გამჟღავნება კანონის შესაბამისად. ჩვენ გაამჟღავნებთ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, რათა შევასრულოთ სასამართლოს ბრძანება ან გამოძახება ან სამართალდამცავი ორგანოსგან ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნა. ჩვენ ასევე გავამჟღავნებთ პირად იდენტიფიცირებად ინფორმაციას, როდესაც გონივრულად აუცილებელია ჩვენი ვიზიტორებისა და ავტორიზებული მომხმარებლების უსაფრთხოების დასაცავად.

როგორ უზრუნველყოფს საიტის უსაფრთხოებას პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია?

ყველა ჩვენი თანამშრომელი კარგად იცნობს ჩვენი უსაფრთხოების პოლიტიკასა და პრაქტიკას. ჩვენი ვიზიტორებისა და ავტორიზებული მომხმარებლების პიროვნულად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის კვალიფიციური თანამშრომლებისთვის, რომელთაც ეძლევათ პაროლი, ინფორმაციაზე წვდომის მისაღებად. ჩვენ რეგულარულად ვაკონტროლებთ ჩვენი უსაფრთხოების სისტემებსა და პროცესებს. მგრძნობიარე ინფორმაცია, როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ნომრები ან სოციალური დაცვის ნომრები, დაცულია დაშიფვრის ოქმებით, ინტერნეტის საშუალებით გაგზავნილი ინფორმაციის დასაცავად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიღებთ კომერციულად გონივრულ ზომებს საიტის უსაფრთხოდ შენარჩუნების მიზნით, ელექტრონული კომუნიკაციები და მონაცემთა ბაზები შეიძლება შეიცავდეს შეცდომებს, გაყალბებას და გატეხვას და ჩვენ ვერ ვიძლევთ გარანტიას და გარანტიას, რომ ასეთი მოვლენები არ მოხდება და ჩვენ პასუხს არ აგვცემთ ვიზიტორების ან ავტორიზებული პირების წინაშე. მომხმარებლები ნებისმიერი ასეთი შემთხვევისთვის.

როგორ შეუძლიათ სტუმრებს შეასწორონ პირადად ამოცნობილი ინფორმაციის რაიმე უზუსტობა?

ვიზიტორებსა და ავტორიზებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ მათ შესახებ პირად ამოცნობადი ინფორმაციის გასაახლებლად ან ნებისმიერი უზუსტობის გამოსასწორებლად, ელ.ფოსტით გამოგზავნით xperior.com.

შეუძლია თუ არა ვიზიტორს წაშალოს ან გათიშოს საიტის მიერ შეგროვებული ინფორმაცია?

ჩვენ ვიზიტორებსა და ავტორიზებულ მომხმარებლებს ვაძლევთ მექანიზმს, საიტის მონაცემთა ბაზაში პერსონალურად ამოცნობილი ინფორმაციის წაშლა / დეაქტივაცია, xperior.com- ზე განთავსებულ ელ.ფოსტით დაუკავშირდით. ამასთან, სარეზერვო ასლის შექმნისა და წაშლის ჩანაწერების გამო, შეიძლება შეუძლებელი იყოს ვიზიტორის შესვლის წაშლა ზოგიერთი ნარჩენი ინფორმაციის შენარჩუნების გარეშე. ფიზიკურ პირს, რომელიც ითხოვს პერსონალურად ამოცნობილი ინფორმაციის დეაქტივაციას, ეს ინფორმაცია ფუნქციურად წაიშლება და ჩვენ არ გავყიდით, გადავცემთ ან არ გამოვიყენებთ პიროვნულად იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას, რომელიც ეხება ამ პიროვნებას რაიმე ფორმით წინსვლის გზით.

რა მოხდება, თუ შეიცვლება კონფიდენციალურობის პოლიტიკა?

ჩვენ ჩვენს ვიზიტორებსა და ავტორიზებულ მომხმარებლებს შევატყობინებთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შესახებ, ამგვარი ცვლილებების განთავსებით საიტზე. ამასთან, თუ ჩვენ ვცვლით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ისე, რომ შეიძლება გამოიწვიოს პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის გამჟღავნება, რომლის შესახებაც ვიზიტორმა ან ავტორიზებულმა მომხმარებელმა ადრე მოითხოვა არ გაამჟღავნოს, ჩვენ დავუკავშირდებით ასეთ ვიზიტორს ან ავტორიზებულ მომხმარებელს, რათა ამგვარი ვიზიტორი ან ავტორიზებული მომხმარებელი თავიდან აიცილოს. ასეთი გამჟღავნება.

ბმულები: ეს ვებ – გვერდი შეიცავს სხვა ვებ – გვერდების ბმულებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც ამ რომელიმე ბმულს დააჭირეთ, თქვენ გადახვალთ სხვა ვებსაიტზე. ჩვენ გირჩევთ წაიკითხოთ ამ დაკავშირებული საიტების კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებები, რადგან მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიძლება განსხვავდებოდეს ჩვენი საიტებისგან.

ჩვენი cookie პოლიტიკა

ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად, ჩვენ გაცნობებთ, რომ ჩვენი ვებ – გვერდი თქვენს კომპიუტერში შეინახავს გარკვეულ ინფორმაციას თქვენი პრეფერენციების შესახებ პატარა ფაილში, რომელსაც ეწოდება 'ფუნთუშა'.

ფუნთუშა არის მონაცემთა მცირე ნაწილი, რომელიც ვებსაიტს სთხოვს თქვენს ბრაუზერს შეინახოს თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაზე. ქუქი-ფაილის საშუალებით ვებსაიტი ახსოვს თქვენი მოქმედებები ან შეღავათები დროთა განმავლობაში.

შეგიძლიათ წაშალოთ ყველა ქუქი-ფაილები, რომლებიც უკვე თქვენს კომპიუტერშია და შეგიძლიათ დააყენოთ ბრაუზერების უმეტესობა, რომ არ მოხდეს მათი განთავსება. თუ ამას აკეთებთ, შეიძლება მოგიწიოთ ხელით შეცვალოთ ზოგიერთი პრეფერენცია ყოველ ჯერზე საიტის მონახულებისას და ზოგიერთმა სერვისმა და ფუნქციამ არ შეიძლება იმუშაოს.

ლამაზი თმის შეჭრა ბიჭისთვის

ბრაუზერების უმეტესობა მხარს უჭერს ქუქი-ფაილებს, მაგრამ მომხმარებლებს შეუძლიათ დააყენონ თავიანთი ბრაუზერები, რომ მათ უარი თქვან და მათი წაშლა შეუძლიათ ნებისმიერ დროს. შეიქმნა მესამე მხარის ვებ – გვერდი, სახელწოდებით aboutcookies.org, რომელიც დაგეხმარებათ ინსტრუქციებით, თუ როგორ შეგიძლიათ ამის გაკეთება სხვადასხვა ბრაუზერში.

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს:
1) განსაზღვრეთ თქვენი, როგორც დაბრუნებული მომხმარებელი და თქვენი ვიზიტების დათვლა საგზაო სტატისტიკის ჩვენს ანალიზში;
2) გახსოვდეთ თქვენი პერსონალური ჩვენების პარამეტრები;
3) შემოგვთავაზეთ ბოლოდროინდელი ძიება, რომელიც ჩვენს საიტზე გააკეთეთ
4) სხვა გამოსაყენებელი თვისებები, მათ შორის, თვალყურისდევნება, თუ უკვე მიანიჭეთ თანხმობა ქუქი – ფაილებზე

ჩვენი ვებ – გვერდიდან ქუქი – ფაილების ჩართვა მკაცრად არ არის საჭირო ვებსაიტის მუშაობისთვის, მაგრამ ეს საშუალებას მოგცემთ დაათვალიეროთ უკეთესი გამოცდილება.

ქუქი-ფაილებთან დაკავშირებული ინფორმაცია არ გამოიყენება თქვენი პირადობის დასადგენად და მონაცემები სრულად ექვემდებარება ჩვენს კონტროლს. ეს ქუქი – ფაილები არ გამოიყენება სხვა მიზნებისთვის, გარდა აქ აღწერილი.

შეიძლება ასევე იყოს სხვა სახის ქუქი-ფაილები, რომლებიც შეიქმნა მას შემდეგ, რაც თქვენ ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს. ჩვენ ვიყენებთ Google Analytics– ს, Google– ის მიერ მოწოდებულ პოპულარულ ვებ – ანალიტიკურ სერვისს. Google Analytics იყენებს ქუქი – ფაილებს, რათა დაგვეხმაროს მომხმარებლების მიერ საიტის გამოყენების ანალიზში. ქუქი-ფაილის მიერ წარმოებული ინფორმაცია თქვენი ვებსაიტის გამოყენების შესახებ (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) გადაეცემა და ინახება Google- ის მიერ სერვერებზე აშშ-ში. Google გამოიყენებს ამ ინფორმაციას ჩვენი ვებსაიტის გამოყენების შეფასების, ვებსაიტის საქმიანობის შესახებ ანგარიშების შედგენისა და ვებსაიტის საქმიანობასა და ინტერნეტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სხვა სერვისების უზრუნველსაყოფად. Google- ს ასევე შეუძლია გადასცეს ეს ინფორმაცია მესამე პირებს, თუ ამას კანონი მოითხოვს, ან როდესაც ეს მესამე მხარეები ამუშავებენ ინფორმაციას Google- ის სახელით. Google იღებს ვალდებულებას, არ დააკავშიროს თქვენი IP მისამართი Google- ის მიერ დაცულ სხვა მონაცემებთან.

სინასტრიული ასტროლოგია

მესამე მხარის რეკლამა

ჩვენ შეიძლება გვქონდეს მესამე მხარის სარეკლამო კომპანიები, რომლებიც თქვენს ვებსაიტს სტუმრობთ, რეკლამას გიწოდებენ. ამ კომპანიებს შეუძლიათ შეინახონ ინფორმაცია თქვენი ვებსაიტებისა და სხვა ვებსაიტების მონახულების შესახებ, რათა მოგაწოდონ შესაბამისი რეკლამა საქონლისა და მომსახურების შესახებ.

ამ კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ ქუქი-ფაილები და სხვა იდენტიფიკატორები ინფორმაციის შეგროვების მიზნით, რომელიც ზომავს რეკლამის ეფექტურობას. ინფორმაცია, ზოგადად, პიროვნულად ამოცნობილი არ არის, თუ, მაგალითად, თქვენ მათ არ მიაწვდით პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას რეკლამის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

მესამე მხარის რეკლამირების მიერ შეგროვებული ინფორმაცია

ქუქი – ფაილები საშუალებას აძლევს რეკლამის განმთავსებლებს გაეცნონ რა რეკლამებს ხედავთ, რომელ რეკლამებს დააწკაპუნებთ და სხვა ქმედებების შესახებ, რომლებიც ხორციელდება ჩვენს საიტზე და სხვა საიტებზე. ეს საშუალებას აძლევს რეკლამის განმთავსებლებს მოგაწოდონ უფრო სასარგებლო და შესაბამისი რეკლამები. მაგალითად, თუ მათ იციან, რა რეკლამებს აჩვენებენ ჩვენს საიტზე სტუმრობისას, მათ შეიძლება ფრთხილად იმოქმედონ, რომ იგივე არ გაჩვენონ განმეორებით. ისინი არ უკავშირებენ თქვენს ურთიერთქმედებას არაფილიფიცირებულ საიტებთან თქვენს პირადობასთან და არ მოგაწოდებენ ინტერესებზე დაფუძნებული რეკლამების მიღებას.

ჩვენ არ ვაძლევთ რაიმე პირად ინფორმაციას რეკლამის განმთავსებლებს ან მესამე მხარის საიტებს. რეკლამის განმთავსებლებმა და სხვა მესამე მხარეებმა (მათ შორის, სარეკლამო ქსელებმა, რეკლამის მომწოდებელმა კომპანიებმა და სხვა სერვისის პროვაიდერებმა, რომლებსაც ისინი იყენებენ) შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომხმარებლები, რომლებიც ურთიერთობენ ან დააჭერთ პერსონალიზებულ რეკლამას ან შინაარსს, ჯგუფში შედიან ამ რეკლამის ან შინაარსის მიმართულია (მაგალითად, წყნარი ოკეანის ჩრდილო – დასავლეთის მკითხველები, რომლებიც კითხულობენ გარკვეული ტიპის სტატიებს). ასევე, ზოგიერთი მესამე მხარის ქუქი-ფაილმა შეიძლება მათ მიაწოდოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ (მაგალითად, საიტები, სადაც თქვენ აჩვენეთ რეკლამები ან დემოგრაფიული ინფორმაცია) ფორუმზე და ონლაინ წყაროებიდან, რომლებიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ უფრო შესაბამისი და სასარგებლო რეკლამირების უზრუნველსაყოფად.

თუ გსურთ შეიტყოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა ვარიანტები გაქვთ მესამე მხარის სარეკლამო ქსელების მიერ ინფორმაციის შეგროვების შეზღუდვის შესახებ, შეგიძლიათ გაეცნოთ ვებ – გვერდის ვებ – გვერდს. ქსელის რეკლამირების ინიციატივა .

შეგიძლიათ უარი თქვათ ინტერესზე დაფუძნებულ სარეკლამო ქსელებში მონაწილეობაზე, მაგრამ უარის თქმა არ ნიშნავს, რომ აღარ მიიღებთ ონლაინ რეკლამას. ეს ნიშნავს, რომ კომპანიები, საიდანაც თქვენ უარი თქვით, აღარ მოახდენენ რეკლამის პერსონალიზაციას თქვენი ინტერესებისა და ვებგვერდების გამოყენების ნიმუშების მიხედვით, ქუქი-ფაილზე დაფუძნებული ტექნოლოგიის გამოყენებით.

კოლექციის ტიპი და მიზანი

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას ვებ – გვერდის სხვადასხვა წერტილში, რათა ჩვენი მომხმარებლები გამოიყენონ. არა პირადი ინფორმაცია: ვებსაიტზე წვდომისთანავე, გარკვეული არაპერსონალური ინფორმაცია ავტომატურად შეგროვდება თქვენი ცოდნისა და თანხმობის გარეშე, როგორიცაა თქვენი IP მისამართი, მდებარეობის მონაცემები (რომელიც ანონიმურია) და მითითებული ვებსაიტი (არაპერსონალური ინფორმაცია). ჩვენ ვიყენებთ არა პირად ინფორმაციას ჩვენი ტრეფიკის შესამოწმებლად და იმის სანახავად, თუ როგორ იყენებენ ჩვენი მომხმარებლები ვებსაიტს. ამ ტიპის ინფორმაცია არ მოგცემთ პირადობის იდენტიფიკაციის საშუალებას. მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რომელიც შეიცავს მხოლოდ გარკვეულ სტატისტიკურ ინფორმაციას. თქვენ შეგიძლიათ დაავალოთ თქვენს კომპიუტერს გაცნობოთ, როდესაც cookie იგზავნება, ან შეგიძლიათ ბრაუზერების გაუქმება თქვენი ბრაუზერის საშუალებით. თუ გადაწყვეტთ ქუქი – ფაილების აკრძალვას, თქვენი ვებ – გვერდის გამოცდილება შეიძლება შემცირდეს, ან ვებ – გვერდზე ზოგიერთი ვარიანტის არჩევის შესაძლებლობა შეიზღუდოს.
—————————————–
ინფორმაციის გაზიარება
ჩვენ არ გავყიდით, ვიქირავებთ ან არ გავუცხადებთ გარე მხარეებს ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაციის შენახვას, გარდა იმისა, რომ შეგვიძლია სხვა მხარეს გავუზიაროთ შეგროვილი ინფორმაცია შემდეგნაირად:

კაცებმა თმა გადაიჩეხეს

(ა) შვილობილი სერვისის მომწოდებლები: ჩვენ გვაქვს შეთანხმებული ხელშეკრულება სხვადასხვა შვილობილ პროვაიდერებთან, ვებ – გვერდის ფუნქციონირების გასამარტივებლად, რომელთანაც შეგვიძლია გავაზიაროთ შეგროვილი ინფორმაცია. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია თქვენი საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია გავუზიაროთ საკრედიტო ბარათის სერვისის პროვაიდერს თქვენი შესყიდვის დასამუშავებლად. ყველა ადმინისტრაციული მომსახურების პროვაიდერს, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, უნდა ჰქონდეთ კონფიდენციალურობის დაცვის იგივე დონე, რაც ჩვენ გვაქვს და, შესაბამისად, ჩვენ ველით, რომ თქვენს ინფორმაციას გაუმკლავდება იმავე დონის ზრუნვით, რასაც ჩვენ ვიყენებთ. დამატებით, მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანალიტიკური ან მარკეტინგული სერვისები, როგორიცაა Google Analytics, Google Adsense, Taboola ან RevContent, რომელზედაც უპირობოდ ეთანხმებით კოლექციას.

(ბ) თუ ამას კანონი მოითხოვს: ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ შეგროვილი ინფორმაცია, თუ ამას კანონი მოითხოვს, კერძოდ, სამთავრობო ორგანოების მოთხოვნის საპასუხოდ, თუ ეს მოთხოვნა აკმაყოფილებს სამართლებრივ მოთხოვნებს.

(გ) სტატისტიკური ანალიზი: ჩვენ შეიძლება მესამე პირებს გავუზიაროთ არაპერსონალური ინფორმაცია და აგრეგირებული ინფორმაცია, მათ შორის, რეკლამირების ან მარკეტინგის მიზნებისათვის. არც ერთი პირადი ინფორმაცია არ გაზიარდება ამ წესით.

(დ) გარიგებები: ნებისმიერი გაერთიანების, კომპანიის აქტივების რეალიზაციის, დაფინანსების ან შეძენის ან ნებისმიერ სხვა სიტუაციაში დაკავშირებისას, ან მოლაპარაკებების დროს, ან ნებისმიერ სხვა სიტუაციაში, როდესაც პირადი ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნდეს ან გადაეცეს როგორც ჩვენი ბიზნესის აქტივები.
—————————————–

Mediavine პროგრამული რეკლამა

Mediavine რეკლამის პარტნიორების მიერ მონაცემთა შეგროვებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღებად, მათ შორის, თუ როგორ უნდა აირჩიოთ მონაცემების შეგროვება, გთხოვთ, დააწკაპუნოთ აქ აქ

არჩევანი და როგორ უნდა გამოვრიცხოთ ინტერესებზე დაფუძნებული რეკლამა

(ა) ინტერესებზე დაფუძნებული სარეკლამო მომსახურებების არჩევა ამ ვებსაიტის წევრია ქსელის რეკლამირების ინიციატივა (NAI) და იცავს NAI ქცევის კოდექსებს, როგორც აღწერილია NAI ვებსაიტზე. ეს ვებგვერდი ასევე იცავს ციფრული სარეკლამო ალიანსის (DAA) თვითრეგულირების პრინციპებს. DAA პროგრამის აღწერილობისთვის ეწვიეთ ვებ – გვერდს DAA ვებსაიტი . როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, ამ ვებსაიტს შეუძლია გამოიყენოს ან გადასცეს მოწყობილობის მონაცემები, რომელსაც იგი უშუალოდ აგროვებს ან იღებს ამ ვებსაიტის მომხმარებლებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიყენონ ქუქი-ფაილების ან არა ქუქი-ფაილების ტექნოლოგიები, რათა რეკლამირება შეძლონ მომხმარებლების ინფორმირებულ ინტერესებზე, პრეფერენციებზე, და მდებარეობები. ეს პრაქტიკა ცნობილია, როგორც ინტერესებზე დაფუძნებული რეკლამა.

(ბ) მესამე მხარის მიერ ინტერესზე დაფუძნებული რეკლამის არჩევა. ამ ვებსაიტმა შეიძლება მესამე პირებს მისცეს საშუალება, შეაგროვონ ინფორმაცია მის საიტზე და დააკავშირონ ეს ინფორმაცია სხვა ასოცირებულ ვებსაიტებზე ან პროგრამებზე, რომლებიც დროთა განმავლობაში შეგროვდა. ამ მესამე მხარეებს შეუძლიათ გამოიყენონ ტექნოლოგიები, მათ შორის ქუქი-ფაილები და ვებ – შუქურები, მომხმარებლების ან მომხმარებელთა მიერ საიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზნით, ამ ვებსაიტზე ან სხვა საიტებზე შინაარსის ან რეკლამირების ანალიზის, ანგარიშის ან პერსონალურად მოსაწყობად. დაგვეხმარეთ საიტის მუშაობაში და გაუმჯობესებაში. ვებ – გვერდზე ინტერესზე დაფუძნებული რეკლამირების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად და ამ მიზნით ინფორმაციის შეგროვებაზე უარის თქმის შესახებ, იმ კომპანიების მიერ, რომლებიც მონაწილეობენ ქსელის რეკლამის ინიციატივაში ან ციფრული რეკლამის ალიანსში, ეწვიეთ NAI– ს ვებ – გვერდი ან DAA- ს მომხმარებელთა არჩევანის გვერდი .